Kim cương nhân tạo Moissanite giác cắt Oval

  • Giác cắt: Oval.
  • Kích thước: Từ 4×6 – 8×10 mm | 0.5 – 3.0 carat.
  • Chất lượng xoàn: Nước D, độ tinh khiết FL, giác cắt tuyệt hảo.
  • Đầy đủ kiểm định quốc tế (GRA hoặc C&C).
  • Hàng cam kết không đục mờ vĩnh viễn.
  • Giá: Chi tiết tại phần thông tin sản phẩm.