Kim cương nhân tạo Moissanite giác cắt Asscher

  • Giác cắt: Asscher.
  • Kích thước: Từ 4×4 – 9×9 mm | 0.4 – 4 carat.
  • Chất lượng xoàn: Nước D, độ tinh khiết FL, giác cắt tuyệt hảo.
  • Đầy đủ kiểm định quốc tế (GRA hoặc C&C).
  • Hàng cam kết không đục mờ vĩnh viễn.
  • Giá: Chi tiết tại phần thông tin sản phẩm.