Kim cương nhân tạo Moissanite giác cắt Heart

  • Giác cắt: Heart.
  • Kích thước: Từ 4.0 – 10.0 mm | 0.3 – 4 carat.
  • Chất lượng xoàn: Nước D, độ tinh khiết FL, giác cắt tuyệt hảo.
  • Đầy đủ kiểm định quốc tế (GRA hoặc C&C).
  • Hàng cam kết không đục mờ vĩnh viễn.
  • Giá: Chi tiết tại phần thông tin sản phẩm.