Kim cương nhân tạo Moissanite màu hồng

  • Hình dạng: Round kích thước từ 4 – 15 mm | 0.3 – 11.5 carat. Kiểu cắt dạng 8 trái tim và 8 mũi tên.
  • Chất lượng xoàn: Độ tinh khiết FL, giác cắt tuyệt hảo.
  • Màu sắc: Đỏ.
  • Đầy đủ kiểm định quốc tế (GRA/C&C).
  • Hàng cam kết không đục mờ vĩnh viễn.
  • Giá: Chi tiết tại phần thông tin sản phẩm.